Zadzwoń do mnie: 513 154 666

Oferta

Oferta tematyczna:

Pomoc dla uczniów szkół podstawowych (co najmniej 5-ta klasa), gimnazjów, techników i liceów:
* nadrabianie zaległości;
* przygotowywanie do kartkówek, klasówek i innych bieżących zaliczeń;
* przygotowywanie do poprawek;
* przygotowywanie do egzaminu w szóstej klasie, egzaminu gimnazjalnego oraz matury podstawowej i rozszerzonej z matematyki;
* przygotowywanie do matury międzynarodowej (IB) na poziomach: studies, standard, higher;

Pomoc dla studentów z następujących tematów:
* analiza matematyczna (m.in. granice, pochodne, całki, szeregi, itp.)
* algebra liniowa (m.in. macierze, wyznaczniki, rzędy, układy równań, itp.)
* geometria analityczna (m.in. wektory, proste, płaszczyzny, )
* matematyka dyskretna (m.in.)
* statystyka (m.in. średnia, wariancja, odchylenie standardowe, przedziały ufności, hipotezy, regresja liniowa)
* rachunek prawdopodobieństwa (m.in. zmienne losowe, rozkłady, centralne twierdzenie graniczne)

Pomoc w sytuacjach nietypowych:
* konsultacje tematyczne;
* rozmowa o matematyce lub jej zastosowaniach;
* wyjaśnianie niezrozumiałych zagadnień;
* chęć poznania matematyki w innym celu niż typowo szkolnym;

W razie potrzeby pomoc może się odbywać w języku angielskim.

Konkretne usługi:

Korepetycje – standardowa pomoc polegająca na pomocy uczniowi, tłumaczeniu mu materiału, rozwiewaniu wątpliwości, wspólnym rozwiązywaniu zadań, a także obserwowaniu jego samodzielnej pracy (co najwyżej 3 osoby jednocześnie);

Wykład/konwersatorium – uczniowie oczekują wytłumaczenia pewnego materiału. W trakcie korepetytor skupia się przede wszystkim na wytłumaczeniu zagadnienia oraz podaniu przykładów i nie przykłada uwagi do indywidualnych problemów uczniów (nad tym skupia się w trakcie korepetycji). Nie dotyczy to jednak problemów związanych bezpośrednio z omawianym materiałem – mowa tutaj o zaległościach z innych dziedzin (liczba osób jest dowolna);

Twoja inwestycja:

Jedna godzina zegarowa (60 min.) korepetycji u ucznia kosztuje 120 zł.

W zależności od charakteru współpracy cena może ulec obniżeniu. Co zrobić, aby uzyskać rabat:
- dojazd do nauczyciela – im bliżej miejsca zamieszkania korepetytora będą odbywać się zajęcia tym lepiej;
- dłuższy charakter współpracy – większa planowana liczba spotkań;
- regularna współpraca, np. stały termin co tydzień, dwa razy w tygodniu itp.;
- częstotliwość zajęć;
- liczba uczniów w trakcie zajęć (przy dwóch osobach po 60zł od osoby, a przy trzech po 40zł);
- długość pojedynczych zajęć;

Co jest w cenie, poza standardowym nauczaniem:
- prace domowe uwzględniające aktualny materiał oraz problemy ucznia;
- kierowanie tokiem nauki z wykorzystaniem autorskich zestawów zadań, wielokrotnie sprawdzanych w trakcie współpracy różnymi uczniami;
- możliwość pomocy z pojedynczymi trudnymi lub niejasnymi zadaniami, pytaniami, itp. za pośrednictwem internetu lub telefonu;
- dowolność wyboru pory spotkania oraz dnia tygodnia;
- nagła pomoc – w sytuacji nagłej potrzeby spotkania korepetytor jest do dyspozycji nawet w ciągu kilku godzin o ile nie będzie to kolidować z jego innymi planami;
- w trakcie współpracy z uczniem zwracam uwagę na jego podejście do nauki, przedmiotu i w razie potrzeby motywuję go oraz pokazuję jak efektywniej uczyć się matematyki;

Zasady współpracy:

- na zajęciach uczeń ma mieć ze sobą wszystkie niezbędne materiały, których używa w szkole: książki, zeszyty, kserówki sprawdzonych kartkówek lub klasówek, kartki z zadaniami, itp. – ułatwia to korepetytorowi zorientowanie się w wymaganiach stawianych w przez nauczyciela w szkole oraz lepszego poznania umiejętności i problemów ucznia (czasem poznanie wymagań nauczyciela skutkuje wzrostem wyników ucznia o 200%);
- lekcję można odwoływać do 24h przed ustalonym wcześniej terminem bez podania ważnej przyczyny – w tej sytuacji nie wiąże się to z konsekwencjami finansowymi;
- lekcja odwołana na mniej niż 24h przed ustalonym terminem spotkania bez podania ważnej przyczyny jest pełnopłatna po ustalonej stawce;
- nagłe skrócenie lekcji (np. spotkanie miało trwać dwie godziny, a będzie trwało jedną) bez uprzedzenia wcześniej niż 24h bez podania ważnego powodu jest pełnopłatne po ustalonej stawce;

Masz jakiekolwiek pytania?

Skontaktuj się ze mną